راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
1- با یک درونگری و خودکاوی متوجه می شوید شما
تمرکز بسیار افراطی روی رفتارهای منفی خانواده همسرتان دارید و نقاط منفی آنها را
زیر ذره بین گذاشته اید پس از این تمرکز افراطی به تدریج کاهش داده و لیستی از نقاط
مثبت و خوبی ها هر چند اندک را نوشته و سعی کنید آنها را مورد توجه خود قرار
دهید.
2- سعی کنید هدفتان را از رابطه با خانواده همسرتان مشخص کنید و اگر
هدفتان احساس رضایت همسرتان است و احترام متقابلی است که همسرتان به خانواده شما
دارند ، شما باید تا حد ممکن با گذشت و مدیریت گفتگو جلساتی که شما با خانواده
شوهرتان دارید را به رضایت درونی نزدیک کنید مثلا موضوع گفت و گو را تغییر دهید و
موضوع خوشایند دیگری را جایگزین کنید.
3- سعی کنید با تفکر همه یا هیچ مبارزه
کنید یعنی شما نباید با خودتان بگویی یا باید در این رفت و آمدها همه چیز بر وفق
مرادم باشد و همه چیز خوشایند باشد یا اینکه باید کامل ارتباط را کنار بگذارم
.
4- با خود بگویید که روان و شخصیت من از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و
نباید با این گونه گفتارها و رفتار هایی که فاعل آن من نبودم دچار استرس و افسردگی
شود.
5- هیچ وقت قصد انتقام جویی را در ذهن نپرورانید و بد را با بد جواب ندهید
زیرا اگر رفتار و گفتارهای آنها بد باشد شما هم مانند آنها خواهید شد اما سعی کنید
با مهارت بالا در مقابل گفتارها و رفتارها ایستادگی کنید و در قالب شوخی و ظنز و یا
در فضای مناسب با لحن مناسب نسبت به رفتارها و گفتارهای غیر منطقی آنها واکنش مناسب
نشان دهید.
6- با فراگیری مهارت های شوهر داری سعی کنید رابطه خودتان را
باهمسرتان بهتر کنید و برای اصلاح خطاهای شناختی همسرتان گاهی اوقات خوبی های
خانواده اش را به ایشان بگویید.
7 - همانطور که شما از خانواده خودتان به زندگی
جدیدی وارد شده اید همسرتان هم از خانواده خودذ جدا شده و به زندگی جدیدی که حد و
مرز دارد وارد شده است و هر دوی شما پاسخگوی رفتارهای خودتان هستید بنابراین سعی
نکنید به هیچ وجه مشکلاتی که با خانواده همسرتان دارید به صورت سرزنش آمیزی روی
همسرتان خالی نکنید

/ 1 نظر / 18 بازدید

سلام عزیزم این لینک منه منم شمارو لینک کردم موفق باشی